close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
środa, 16 października 2019
imieniny:
Florentyny, Ambrożego, Gawła
Jesteś tutaj:  Urząd Stanu Cywilnego »
Aktualności

Urząd

Turystyka

O Sztumie

Rada Miejska

Inwestycje

Organizacje pozarządowe

Kącik przedsiębiorcy

 
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wrota Pomorza
Ogłoszenia
Katalog firm i instytucji
Sztumskie Centrum Kultury
LKS Zantyr
Niezależny Serwis WWW Miasta Sztum
Urząd Stanu Cywilnego
  

 

 

Sabina Jabłońska-Janus - Kierownik USC

Zakres wykonywanych czynności i spraw

Kontakt

 • rejestracją urodzeń, małżeństw, zgonów, które nastąpiły na terenie gminy Sztum
 • odpisy z akt stanu cywilnego,
 • zaświadczenia o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
 • zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego wyznaniowego,
 • decyzje na skrócenie miesięcznego terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Pokój nr 17
(055)640 63 82
email: sabina.jablonska@sztum.pl

Marzanna Moneta - z-ca Kierownika USC

Zakres wykonywanych czynności i spraw

Kontakt

 • rejestracją urodzeń, małżeństw, zgonów, które nastąpiły na terenie gminy Sztum
 • odpisy z akt stanu cywilnego,
 • zaświadczenia o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
 • zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego wyznaniowego,
 • decyzje na skrócenie miesięcznego terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Pokój nr 17
(055)640 63 26
email: marzanna.moneta@sztum.pl

Zajmujemy się również :

 • wpisywaniem do ksiąg stanu cywilnego zagranicznych odpisów aktów stanu cywilnego,
 • prostowaniem błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego,
 • uzupełnianiem aktów stanu cywilnego,
 • przejmowaniem oświadczeń dotyczących:
  1. uznania dziecka,
  2. nadanie dziecku nazwiska męża matki ,
  3. o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

Organizujemy uroczystości jubileuszowe - 50-cio (55,60,65,70 itd.) lecia pożycia małżeńskiego na wniosek zainteresowanych.

Urząd Stanu Cywilnego przechowuje dokumenty przez okres 100 lat.

Po upływie roku kalendarzowego przekazuje się je do Archiwum Państwowego(na terenie zamku)ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork. Tel. (055) 272-24-56

Posiadamy księgi przedwojenne z następujących miejscowości:

Nazwa USC oraz miejscowości objętych jego zasięgiem

roczniki posiadanych ksiąg

Urodzenia

małżeństwa

zgony

USC Barlewice

Barlewice, Szpitalna Wieś, Pietrzwałd, Górki, Ramzy,

1903-1907

1909-1937

1903

1905-1927

1929-1938

1942-1944

1903-1938

USC Gościszewo

Gościszewo, Koniecwałd, Węgry,Goraj,

1903-1917

1919-1938

1903

1905-1937

1903-1907

1909-1938

USC Klecewko

Klecewko, Hajny, Parowy, Montki, Nowa Wieś, Pułkowice,

1903-1910

1912-1928

1903-1928

1903-1928

USC Piekło

1903-1938

1903-1938

1903-1938

USC Róża

Róża, Biała Góra, Parpary, Uśnice

1903-1944

1903-1942

1903-1942

USC Sztumska Wieś

Sztumska Wieś, Zajezierze,

1903,1905,

1907-1914

1903,1905,

1907-1912

1903

1905-1913

USC Watkowice

Watkowice, Michorowo, Mirany, Mirowice, Polaszki, Postolin

1903-1905

1907-1938

1903-1926

1929-1934

1936-1938

1903

1905-1938

Ksiąg stanu cywilnego z miejscowości Sztum z lat 1903 – 1945 USC w Sztumie nie posiada, ponieważ zaginęły w czasie działań wojennych. Część ksiąg z wymienionych roczników przechowuje Urząd Stanu Cywilnego I w Berlinie.

Księgi powojenne

Nazwa USC oraz miejscowości objętych jego zasięgiem

roczniki posiadanych ksiąg

urodzenia

małżeństwa

zgony

USC Gościszewo

Gościszewo, Gronajny, Goraj, Biała Góra, Koniecwałd, Uśnice, Węgry

1946-1959

1945-1959

1946-1959

USC Nowa Wieś

Hajny, Nowa Wieś, Sztumska Wieś,

1955-1959

1955-1959

1955-1959

USC Postolin

Cygusy, Michorowo, Polaszki, Postolin, Pułkowice, Ramzy Duże, Ramzy Małe,

1955-1959

1955-1959

1955-1959

USC Sztum Przedzamcze

Barlewice, Czernin, Cygusy,

Górki, Hajny, Klecewko, Klecewo,

Kołoząb, Mirany, Montki, Nowa Wieś, Parowy, Pietrzwałd, Postolin,

Pruska Dąbrówka, Ramzy Duże, Ramzy Małe, Sadlinki,Sadłuki, Szpitalna Wieś, Sztum, Sztumska Wieś,

1945-1959

1945-1959

1945-1959

USC Sztum

1945-2003

1945-2003

1945-2003

ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO

wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której akt dotyczy, jego wstępnego(rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnego(dzieci, wnukowie, prawnukowie), rodzeństwa, małżonka, lub przedstawiciela ustawowego. W/w dokumenty mogą być wydane na wniosek innej osóby niż w/w , która wykaże w tym interes prawny ( należy do wglądu przedstawić stosowny dokument).

Osoba ubiegająca się o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego winna złożyć podanie (wzór)

Opłaty skarbowe za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego:
- odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33 zł
- odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł

ZGŁOSZENIA URODZENIA NOWORODKA

należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia urodzenia dziecka. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenia takiego zdarzenia należy dokonać w ciągu 3 dni.

Rodzice dziecka, nadając mu imię winni pamiętać, że przepisy prawa zezwalają na nadanie nie więcej niż dwóch imion. Nie zezwalają natomiast na nadanie imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są:

ojciec, matka lub inna osoba upoważniona przez rodziców. Upoważnienie winno być udzielone na piśmie (wzór)


Wymagane dokumenty do sporządzenia aktu urodzenia noworodka:

 • pochodzącego z małżeństwa

dowody osobiste rodziców dziecka z aktualnym adresem pobytu stałego,

odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli związek małżeński nie został zawarty w USC Sztum),

 • pochodzącego od kobiety nie pozostającej w związku małżeńskim (panna)

dowód osobisty matki dziecka z aktualnym adresem pobytu stałego,

odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka (jeżeli matka dziecka nie urodziła się w Sztumie),

Jeżeli dziecko ma być uznane przez ojca, rodzice dziecka (muszą być pełnoletni- ukończone 18 lat) winni zgłosić się razem. Ojciec dziecka musi posiadać dowód osobisty. Jeżeli ojcem dziecka jest cudzoziemiec winien posiadać paszport, dowód osobisty. Przy składaniu oświadczenia przez cudzoziemca nie znającego biegle jęz. polskiego musi być obecny tłumacz przysięgły.

 • pochodzącego od kobiety rozwiedzionej

dowód osobisty matki dziecka z aktualnym adresem pobytu stałego,

odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (jeżeli związek małżeński nie został zawarty w USC Sztum),

Jeżeli od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego minęło 300 dni, dziecko może być uznane przez biologicznego ojca, który winien zgłosić się z dowodem osobistym z matką dziecka.

 • pochodzącego od wdowy

dowód osobisty matki dziecka z aktualnym adresem pobytu stałego,

odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli związek małżeński nie został zawarty w USC Sztum),

odpis skrócony aktu zgonu męża ( jeżeli zgon nie nastąpił na terenie gminy Sztum) Jeżeli od zgonu męża minęło 300 dni, dziecko może być uznane przez biologicznego ojca, który winien zgłosić się z dowodem osobistym z matką dziecka.

 • nadanie dziecku nazwiska męża matki

oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki składa się w USC, jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest biologicznym ojcem tego dziecka. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat, do nadania nazwiska potrzebna jest zgoda dziecka. Nadanie nazwiska męża matki jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko matki. Osoby zgłaszające się celem złożenia stosownego oświadczenia winny zgłosić się z dowodami osobistymi oraz z odpisem skróconym aktu małżeństwa. Dziecko, którego zgoda jest potrzebna do nadania nazwiska winno również posiadać dokument stwierdzający tożsamość.

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych 18 lat, jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście.

Małżeństwo może być zwarte po upływie miesiąca, kiedy osoby, które mają je zawrzeć złożyły Kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu. Małżonkowie otrzymują odpisy w dniu zawarcia małżeństwa.
Wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego następuje w dniu złożenia wymaganych dokumentów. Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od jego wydania.
W obu przypadkach wymagana jest osobista obecność obojga przyszłych małżonków.
Miejsce złożenia dokumentów:
Dokumenty składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zameldowania na stałe jednego z przyszłych małżonków w przypadku ślubu wyznaniowego. W przypadku ślubu cywilnego nie ma rejonizacji. Niezbędne dokumenty można złożyć 3 miesiące wcześniej jednak nie później niż  miesiąc i jeden dzień przed terminem ślubu cywilnego.

Niezbędne dokumenty do zawarcia związku cywilnego lub wyznaniowego:

 1. panna, kawaler:
  •  odpis skrócony aktu urodzenia z opłatą skarbową,
  •  dowód osobisty (do wglądu).
 2. osoby rozwiedzione:
  •  odpis skrócony aktu urodzenia z opłatą skarbową,
  •  odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie z opłatą skarbową,
  •  dowód osobisty (do wglądu).
 3. wdowa, wdowiec:
  •  odpis skrócony aktu urodzenia z opłatą skarbową,
  •  odpis skrócony aktu zgonu małżonka z opłatą skarbową,
  •  dowód osobisty (do wglądu).

Opłata skarbowa:

 • 84,00 zł za sporządzenie aktu małżeństwa należy wpłacić na konto Urzędu Stanu Cywilnego, w którym sporządzony będzie akt małżeństwa, w przypadku USC w Sztumie opłaty dokonuje się na miejscu

W dniach od poniedziałku do piątku śluby udzielane są od godz. 15.00, a w soboty od godz. 11.00 co pół godziny.
W dniu ślubu nupturienci i świadkowie muszą mieć ze sobą dowody osobiste. Świadkowie muszą być pełnoletni.

Małżeństwo może być również zawarte poza lokalem urzędu stanu cywilnego tylko z ważnych powodów ( do ważnych powodów uzasadniających zawarcie małżeństwa zalicza się niemożność zgłoszenia się w urzędzie z powodu choroby, kalectwa, przebywania w Zakładzie Karnym).

Opłaty skarbowe obowiązujące przy zawieraniu małżeństwa:

sporządzenia aktu małżeństwa – 84,- zł.

nr konta bankowego Urzędu 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020

Jeżeli małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód, małżonek rozwiedziony może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Oświadczenie takie może złożyć w USC w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Po upływie tego terminu nazwisko można zmienić tylko decyzją administracyjną. ( z wnioskiem o zmianę należy wystąpić osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca stałego pobytu).

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego lub za pośrednictwem

Ambasady-Konsulatu:

dokument stwierdzający, że zgodnie prawem obowiązującym w jego państwie może zawrzeć małżeństwo ( tzw. zaświadczenie o zdolności prawnej, które oprócz danych cudzoziemca, terminu ważności zaświadczenia winno również zawierać imię i nazwisko, osoby z którą cudzoziemiec zawiera małżeństwo),

odpis skrócony aktu urodzenia.

Cudzoziemiec (nie znający biegle jęz. polskiego) w dniu podpisywania

dokumentów do zawarcia małżeństwa oraz w dniu uroczystości winien zgłosić się z tłumaczem przysięgłym.

Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd polski na wniosek cudzoziemca może, go zwolnić od złożenia dokumentu ustalając jednocześnie , że dana osoba może zawrzeć małżeństwo.

Obywatel polski zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim może on zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie, o którym mowa wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy.

Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał miejsca zamieszkania w Polsce, albo nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, albo wyjechał z Polski przed ukończeniem 16 roku życia i stale przebywa za granicą, zaświadczenie takie wydaje konsul.

Akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) sporządzone za granicą mogą być wpisane do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek strony.

zagraniczny akt stanu cywilnego (najlepsze są akty zupełne zawierające wszystkie dane, np. akt małżeństwa niemiecki – Familienbuch lub Beglaubigte Abschrift-aus dem Familienbuch) wraz z tłumaczeniem na jęz. polski przez tłumacza przysięgłego,

Jeżeli zagraniczny akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych , które zgodnie z przepisani polskiego prawa o aktach stanu cywilnego winien zawierać, podlega uzupełnieniu. Do wniosku należy dołączyć w takim przypadku odpisy zupełne aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo.

Do wpisania zagranicznego aktu urodzenia winien być dołączony odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców dziecka, a w przypadku aktu urodzenia dziecka nie pochodzącego z małżeństwa (matka jest panną) odpis zupełny aktu urodzenia matki i ojca dziecka.

Zagraniczne dokumenty muszą być przetłumaczone na jęz. polski przez tłumacza przysięgłego.

Osoba występująca z podaniem o wpisanie zagranicznego aktu może go złożyć osobiście w tut. urzędzie lub w Ambasadzie/Konsulacie polskim za granicą, która/-y będzie pośredniczyła/-ł w załatwieniu sprawy.

Zgłoszenia zgonu

należy dokonać najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej w ciągu 24 godzin od zgonu.

Jeżeli zgon nastąpił na terenie gminy Sztum osoba uprawniona do zgłoszenia(małżonek lub dzieci, najbliżsi krewni lub powinowaci, osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon, itp.) winna zgłosić się do tut. urzędu :

 • z kartą zgonu wystawioną przez lekarza,
 • dowodem osobistym osoby zmarłej,
 • książeczką wojskową osoby zmarłej (jeżeli posiadała),
 • dowodem osobistym współmałżonka osoby zmarłej,
 • dowodem osobistym osoby zgłaszającej.

Adres:

Urząd Stanu Cywilnego
Mickiewicza 39
82-400 Sztum

nr konta bankowego Urzędu 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020

.Do pobrania
 
Wniosek o wydanie aktu (*.doc)
Upoważnienie (*.doc)
   
 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
 
Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje, wypełnij pole poniżej.
- Biuletyn
 
Biuletyn samorządowyKalendarz imprezZamki gotyckie aplikacja

  
   
 
Strona główna | © design & hosting Trol Intermedia
 
 
on line: 1 odwiedzin: 2667539
© 2009 - 2019 Sztum. All right reserved