close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
środa, 16 października 2019
imieniny:
Florentyny, Ambrożego, Gawła
Jesteś tutaj:  Poradnik Interesanta »
Aktualności

Urząd

Turystyka

O Sztumie

Rada Miejska

Inwestycje

Organizacje pozarządowe

Kącik przedsiębiorcy

 
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wrota Pomorza
Ogłoszenia
Katalog firm i instytucji
Sztumskie Centrum Kultury
LKS Zantyr
Niezależny Serwis WWW Miasta Sztum
Poradnik Interesanta
  

uzupełnij zlinkowany tekstNumery kont bankowych Urzędu:
74 8309 0000 0000 0042 2000 0020 - konto głowne (wszystkie płatności poza wymienionymi poniżej)
19 8309 0000 0000 0042 2000 0040 - sumy depozytowe (wadia i zabezpieczenie należytego wykonania umowy)
56 8306 0000 0000 0042 2000 0150 - czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe

PODATKI I OPŁATY


ZAREJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

BAZA PRZEDSIĘBIORCÓW W CEIDG

Od 01.01.2012 r. gminne ewidencje działalności gospodarczej przestały istnieć a w zamian powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), którą prowadzi w systemie teleinformatycznym Minister Gospodarki.
Do zadań CEIDG należy m.in. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i udostępnianie informacji o przedsiębiorcach. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne, każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.
Dane przedsiębiorców są udostępniane na stronie internetowej CEIDG (ceidg.gov.pl) poprzez wyszukiwarkę przedsiębiorców.
Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.

1. Wykaz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - DETAL - pobierz
2. Wykaz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - GASTRONOMIA - pobierz

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

            Podstawa prawna: art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), art. 7a i 7b ust.1,2,3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).
Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

 • CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
 • CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
 • CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
 • CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych
 • CEIDG-PN - służy do udzielania pełnomocnictwa

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

 • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),
 • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
 • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
 • pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
 • przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.

Więcej informacji na stronie CEIDG.

W przypadku Urzędu Miasta i Gminy SZTUM wniosek składa się w  Referacie Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich  - II piętro,  stanowisko do spraw działalności gospodarczej pokój nr 39,  tel.: (055) 640 63 16.

Przyjęcia interesantów w godzinach pracy urzędu.

WNIOSEK o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest  zwolniony z opłat.
OD DOKUMENTU
stwierdzającego udzielenie PEŁNOMOCNICTWA oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł.

WPIS DO EWIDENCJI  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Część CEIDG-1 wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – CEIDG-1.
  Tu pobierz część CEIDG-1  w wersji: PDF
 2. Załączniki: 
  • pozostałe części wniosku CEIDG-1, tj. CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-POPR, CEIDG-PN, CEIDG-SC – w zależności od sytuacji wg instrukcji wypełniania wniosku CEIDG-1. w wersji: PDF
  Część CEIDG-PN - Udzielone pełnomocnictwa
  Część CEIDG-RB - Informacja o rachunkach bankowych
  Część CEIDG-RD - Wykonywana działalność gospodarcza
  Część CEIDG-SC - Udział w spółkach cywilnych
 3. Do wglądu:
  o dowód osobisty ubiegającej się o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

 4. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo i okazać do wglądu dowód osobisty.

 5. Cudzoziemcy (poza obywatelami Unii Europejskiej, EFTA/EOG i Konfederacji Szwajcarskiej) muszą przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo do pobytu na terytorium RP.

II. Opłaty:
Wniosek nie podlega opłacie.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wniosek składa się w  Referacie Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich  - II piętro,  stanowisko do spraw działalności gospodarczej pokój nr 39, tel.: (055) 640 63 16

V.TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

ZAPRZESTANIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Część CEIDG-1 wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – CEIDG-1.
    Tu pobierz część CEIDG-1 w wersji: PDF   
    Tu pobierz instrukcję wypełniania wniosku w wersji: PDF
2. Do wglądu: dowód osobisty.
3. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo i okazać do wglądu dowód osobisty.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wniosek składa się w  Referacie Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich  - II piętro,  stanowisko do spraw działalności gospodarczej pokój nr 39, tel.: (055) 640 63 16

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW: do POBRANIA I KOPIOWANIA POWYŻEJ

WYDAWANIE ODPISÓW DECYZJI O WYKREŚLENIU Z EWIDENCJI

dot. wyłącznie działalności zakończonej przed 1 lipca 2011 r.*

Podstawa prawna: art. 73 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.); art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. "Wniosek o wydanie odpisu decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej dotyczącej działalności zakończonej przed 1 lipca 2011 r."
2. Do wglądu: dowód osobisty osoby ubiegającej się o wydanie odpisu.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
• za wydanie odpisu - 5,00 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.
Opłatę skarbową można uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Sztum – Bank Spółdzielczy w Sztumie nr 74 830900000000004220000020 za pośrednictwem banków bądź poczty.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 7 dni

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

V. UWAGI:
Odbiór odpisu może nastąpić w jednej z dwóch form:
• osobiście przez wnioskodawcę,
• za pośrednictwem poczty.
O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

Informacje na temat działalności gospodarczej są również umieszczone na portalu www.mikroporady.pl.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie nie ponosi odpowiedzialności na treści zawarte na stronie www.mikroporady.pl.
 


REFERAT ORGANIZACYJNY

Wydanie kartotek zarobkowych, kart zasiłkowych , świadectw pracy, tel.6406303, BOI - parter

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Skargi i wnioski do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie można składać w następujący sposób:
• pisemnie na adres Urzędu
• faksem pod numerem  55 640 6300
• ustnie do protokołu Referat Organizacyjny p. 80 III p. tel 55 640 6320 lub 55 640 6385
• pocztą elektroniczną na adres: sztum@sztum.pl
od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu


REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO

 1. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy rozrywkowej
 2. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
 4. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego
 5. Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury
 6. Wniosek o przyznanie dorocznej nagrody Miasta i Gminy Sztum za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
 7. Zbiórki publiczne:
  Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.

  Oto istota wprowadzanych zmian:
  - Od 18 lipca 2014 r. nie będzie już urzędowych zgód na zbiórki publiczne
  - Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki i darów w przestrzeni publicznej) będzie można dokonywać pocztą lub elektronicznie – ta druga forma jest preferowana m.in. dlatego, że jest szybsza. Aby dokonać zgłoszenia elektronicznie należy posiadać podpis elektroniczny lub bezpłatny „profil zaufany” czyli podpis elektroniczny przeznaczony do kontaktu obywateli z administracją, który można założyć na portalu ePUAP.gov.pl.
  - Zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy - można będzie prowadzić od 18 lipca 2014 r. bez dodatkowych formalności.
  - W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i darów wystarczy od 18 lipca 2014 r. proste zgłoszenie na ogólnopolskim portalu Zbiórki.gov.pl, który właśnie powstaje i gdzie będą także publikowane sprawozdania.
  - Od 18 lipca 2014 r. zniesiona zostaje opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.
  - Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy nadal będą obowiązywały – te zbiórki będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.

  Ustawa jest opublikowana w Dzienniku Ustaw, link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498

  Więcej informacji o:
  - nowych zasadach zbiórek – na mac.gov.pl/zbiorki
  - pracach nad projektem nowej ustawy o zbiórkach - mac.gov.pl/projekty/zbiorki-publiczne-po-nowemu,
  - zgodach na zbiórki ogólnopolskie, wydanych przez MAC: mac.gov.pl/zbiorki-publiczne-decyzje-mac-na-podstawie-ustawy-o-zbiorkach-publicznych-z-1933-r.
  - tym, jak uzyskuje się bezpłatny podpis elektroniczny (profil zaufany) do kontaktów z administracją: www.cpi.gov.pl/profil_zaufany,164.html
 8. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
  Sprawozdanie z przedsięwzięcia objętego Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum


  Zarządzenie Nr 55.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad objęcia Patronatu przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - pobierz
  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10.04.2015 r. Regulamin objęcia Patronatu przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum -pobierz
  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10.04.2015 r. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - pobierz
  Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10.04.2015 r. Sprawozdanie z przedsięwzięcia objętego  Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum  -pobierz


REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU


Wnioski o podział gruntu

 

  
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
 
Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje, wypełnij pole poniżej.
- Biuletyn
 
Biuletyn samorządowyKalendarz imprezZamki gotyckie aplikacja

  
   
 
Strona główna | © design & hosting Trol Intermedia
 
 
on line: 3 odwiedzin: 2667610
© 2009 - 2019 Sztum. All right reserved